Polisarium Polisarium Polisarium Polisarium Polisarium
ErgoAllianzBenefiaWartaCompensaUniqaPTUHDIInterriskPZM

Mapa dojazdu

 

PZU S.A.
Ergo Hestia
Link4
Liberty Direct
Generali
Compensa
HDI
PTU
MTU
Warta
InterRisk
Uniqa
Benefia
AVIVA
PROAMA
Signal Iduna
Poradnik

Agent Ubezpieczeniowy -  jest to osoba, przedsiębiorca, który dzięki zdobytej wiedzy na szkoleniach oraz zdaniu państwowego egzaminu prowadzi działalność Regencyjną na podstawie umowy agencyjnej podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowe. Po zdanym egzaminie został wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych zgodnie z zapisem w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Działalność agencji na polega na organizowaniu i nadzorowaniu czynności Agentcyjnych. Zadanie jakie czekają na agenta Ubezpieczeniowego polegają między innymi na pozyskiwanie klientów, zawieraniu umów w imieniu i na rzecz zakładu Ubezpieczeń. na uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. W przypadku współpracy z więcej niż 1 zakładem Ubezpieczeń, Agent zobowiązany jest do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

 

» powrót do góry